familii defavorizate

Educatia – Centrul Schimbarii in Comunitate

La inceputul anului 2017 am demarat acest proiect, prin care am infiintat doua centre comunitare in doua scoli din judetul Timis, pentru o durata de 5 ani.

Dotari: Cele doua centre comunitare au fost dotate cu toate echipamentele necesare desfasurarii activitatiilor: biblioteca pentru copii, echipamente IT, jocuri, jucarii, echipamente sportive si multe alte materiale necesare activitatiilor non-formale vizate de proiect.

Obiectivele proiectului:
  • Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității
  • Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate
  • Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate
  • Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată
  • Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor
  • Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate
  • Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate
  • Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor

Centrul Comunitar Șemlacul Mare, jud. Timiș

Beneficiari: 50 de copii, 50 de părinți și 20 de profesori

Despre proiect și echipă

Proiectul include organizarea de activități educaționale pentru copiii din familile dezavantajate: formare și dezvoltare a deprinderilor de scris, citit, jocuri didactice și exerciții practic-aplicative, de autonomie personală și socială. Copiii beneficiază și de activităti recreative și de tip informal cum ar fi: vizite la muzee, ieșiri la teatru, film și altele. În cadrul proiectului sunt asigurate rechizitele după un program stabilit în functie de orarul școlar al fiecărui copil în parte.

În cadrul proiectului se derulează, de asemenea, activități de tutorat - copiii cu rezultate școlare bune acordă ajutor la teme sau la recuperarea lacunelor școlare beneficiarilor din proiect; activități de asistență socială pentru părinți și copii prin: ajutor pentru întocmirea unor acte la nevoie, monitorizare școlară a beneficiarilor, consiliere individuală și de grup la nevoie, prin personalul de specialitate; sesiuni de pregătire "Academia Profesorilor" - cadrele didactice participă la o sesiune de dezvoltare profesională în care sunt abordate aspecte practice legate de munca cu copiii și tinerii aflați în situație de vulnerabilitate, proceduri referitoare la prevenirea abandonului școlar și rolul cadrelor didactice în acest proces și "Academia Părinților" - părinții participă la sesiuni lunare, moderate de psiholog, unde discută despre progresul copiilor la școală și importanța educației.

Echipa proiectului este formata din coordonator proiect/psihopedagog, asistent social și un educator.

Context socio-economic

Este o comunitate rurală marginalizată, cu 440 de locuitori, în care principalele probleme sunt lipsa locurilor de muncă, a canalizării și rețelei de apă curentă, lipsa unui transport public care să facă legătura cu locatitățile mai mari învecinate, Nu există niciun program de after school, fapt care îi împiedică pe mulți părinti să își caute un loc de muncă


Centrul Comunitar Bucovăț, jud. Timiș

Beneficiari: 450 de copii, 350 de părinți și 60 de profesori

Despre proiect și echipă

Proiectul "Educația - Centrul schimbării în comunitate" presupune organizarea de activități educaționale pentru copiii din familiile dezavantajate, care să participe activ la activități de formare și dezvoltare a deprinderilor de scris, citit, prin jocuri didactice și exerciții practic-aplicative, formarea și dezvoltarea deprinderilor de muncă și studiu independente, dar și activități de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală și socială.

Copiii beneficiază și de activități de învățare non-formale și recreative cum ar fi: clubul de lectură, limba engleză cu ajutorul softului educațional Waterford Early Learning, vizite la muzee, ieșiri la teatru, film și altele și primesc rechizite școlare. Activitățile se desfășoară periodic în cadrul Centrului Comunitar Bucovăț, după un program stabilit în funcție de orarul școlar al fiecărui copil în parte.

Echipa proiectului este formată din coordonator proiect/psihopedagog, asistent social și un educator.

Context socio-economic

Comunitatea se află într-o zonă rurală, cu probleme multiple: lipsa locurilor de muncă la nivel local, lipsa unei rețele de canalizare și de apă în comunitate, învățământ simultan și lipsa unui program de after school, care îi condiționează pe mulți părinți să nu își poată căuta un loc de muncă în Timișoara sau alte localități din zonă.


Parteneri