Asociatia COPII

Crestem • Oameni • Puternici • Importanti • Independenti

DESPRE NOI

Crestem oameni puternici, importanti si independenti.
Asociatia Serviciilor Sociale “C.O.P.I.I. – Crestem Oameni Puternici Importanti Independenti”, cu sediul in localitatea Dumbravita, str. Varsovia nr. 2, jud. Timis, infiintata la data de 17.11.2015 sub incheierea civila nr.12542 data de Tribunalul judetulul Timis, autorizata sa functioneze ca persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, este o organizatie non-guvernamentala care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor dezavantajate, în special, a copiilor din categoria grupurilor vulnerabile, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţă socială.
Asociatia Serviciilor Sociale C.O.P.I.I. – “Crestem Oameni Puternici Importanti Independenti” a fost initiata de Asistentul social Popa Anamaria si Psihopedagogul Istoc Andrea, doua mamici cu suflet mare, care cunosc importanta educatiei scolare in procesul de dezvoltare a tuturor copiilor si plecand de la premisa ca: “toti copiii au dreptul la educatie”, s-au decis sa acorde o sansa copiilor din zonele defavorizate prin promovarea si protejarea drepturilor copilului si implementarea unor proiecte ce vizeaza scaderea ratei de abandon scolar.

OBIECTIVELE GENERALE

In realizarea obiectivelor, asociatia se poate asocia cu alte persoane, organe sau organizatii romane ori straine, cu scop similar.
Obiectivul asociaţiei este:

 • de a promova şi proteja drepturile copilului
 • de a asigura protecţia copilului împotriva violenţei şi altor comportamente cu impact negativ,
 • de a contribui la protecţia şi educaţia copiilor afectaţi de migraţia părinţilor la muncă în străinătate,
 • de a contribui la formarea profesională a adulţilor care lucrează cu copii în domenii precum sănătate, educaţie sau protectie socială,
 • organizarea pentru copii de ateliere creative, de ludoterapie şi terapie ocupaţională,
 • de a proteja si promova drepturile femeilor si fetelor,
 • de a proteja si promova drepturile refugiatilor precum si a ii ajuta să se integreze.

MISIUNEA

Este de prevenire a abandonului şcolar prin mediere şcolară şi suport, asigurarea unui suport familiilor în situaţii de criză prin medierea situaţiei familiale, oferirea serviciilor integrate fiecărui membru al familiei, ghidarea către cursuri de formare profesională, mediere în vederea integrării pe piaţa muncii, lansarea unor proiecte şi crearea de evenimente ce prezintă interes pentru copii; prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a hărţuirii sexuale împotriva femeilor şi fetelor prin campanii de prevenire şi informare, consiliere, cursuri de dezvoltare personala.

GRUPURI TINTA

Familii si copiii acestora din diferite grupuri vulnerabile, aflate in situatii de criza, copii cu parinti plecati in strainatate, copii din categorii sociale cu situatii materiale precare, care se afla la limita abandonarii sistemului scolar si prescolar, si cei care nu au fost integrati niciodata intr-un sistem de invatamant.


PORTOFOLIUL ECHIPEI

EXPERIENTA PROFESIONALA

ANAMARIA POPA • Asistent social

In perioada 2004-2006 - Asistent social-stradal:
In cadrul Adpostului de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii in cadrul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

 • Munca de teren(actiuni stradale),
 • monitorizare copiii strazii,
 • completare dosare comisie(protectia copilului)
 • management de caz(copiii strazii)
 • mediere intocmire acte de identitate
 • consiliere copii si familii
 • mentinerea legaturii cu familiile biologice si integrarea copiiilor in familie
 • organizarea de activitatui recreative pentru copii, sprijin in efectuarea temelor pentru copiii care frecventau scoala,

In perioada 2006-2008
Asistent social-in cadrul Serviciului de urgenta 983

 • Preluarea copiiilor din medii abuzive si integrarea acestora in medii sigure
 • Consilierea copiiilor in vederea depasirii traumelor
 • Elaborarea si implementarea planurilor de interventie personalizata a copiiilor management caz,
 • completare dosar-plasament in regim de urgenta
 • integrarea copiiilor in familiile biologice(unde e cazul)
 • consiliere in vederea reintegrarii
 • evaluarea psiho-sociala a copiiilor
 • consilierea copiiilor si familiilor
 • organizarea de activitatui recreative pentru copii, sprijin in efectuarea temelor pentru copiii care frecventau scoala, pentru copiii din Centrul de Primiri Urgente.

In perioada 2007 - 2008
Asistent Social in cadrul Serviciului Copilul Victima a Traficului de Persoane

 • Colaborarea cu Institutiile competente in vederea repatrierii copiiilor victima a traficului de persoane, in afara granitelor tarii
 • Consilierea si reintegrarea psiho-sociala a copiiilor victima a traficului de persoane intern si international
 • Consilierea familiilor in vedrea reintegrarii familiale a copiiilor victima a traficului de persoane
 • Elaborarea si implementarea planurilor de interventie personalizata a copiiilor

In perioada 2008 – 2015
In cadrul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany

Asistent social / consiliere / educator

 • Asistent social / consilier / educator in cadrul proiectului Centrul de sprijin pentru copii si familii;
 • recrutare beneficiari pentru proiect: elevi cu varste cuprinse intre 7-14 ani,
 • desfasurare de activitati recreative, organizare tabere, ajutor in efectuarea temelor,
 • mentinerea legaturii cu parintii copiiilor
 • monitorizare situatie scolara, consilierea familiilor in vederea prevenirea abandonului scolar

Asistent Social

 • Management caz prevenire abandon,
 • Sprijinire mamei in vederea intocmirii documentelor de identitate
 • monitorizare asistent maternali, consilerea familiilor maternale si a copiiilor
 • monitorizare post adoptie, consilierea familiilor si a copiiilor in vederea perfectionarii procesului de adoptie
 • specialist informade-diseminare informatie europeana

Coordonator proiect

 • coordonarea proiectul Europe Direct, proiect dezvoltat in colaborare cu directia de comunicatii din cadrul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. In cadrul proiectului:
 • organizare evenimente de promovare a valorilor Uniunii Europene,
 • editare newsletter,
 • raportare catre reprezentanta Comisiei Europene,

Trainer

Elaborare si acreditare curs de compentente sociale si civice nivel specializare, sustinere curs Competente Sociale si Civice nivel initiere, si sustinere curs Competente Sociale si Civice nivel specializare pentru asistentii sociali din cadrul primariilor din judet.ISTOC ANDREA • Psihopedagog

In perioada 2006 – 2007
Instructor educatie – in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis

 • Asigurarea educaţiei non-formale şi informale copiilor ocrotiţi în centrul de plasament, ingrijirea si implicarea activă la dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă la copil în vederea creşterii şanselor de reintegrare socială a acestuia.
 • Planificarea şi realizarea de activităţi în vederea dezvoltării şi consolidării deprinderilor de viaţă independentă la copil pentru creşterea şanselor de reintegrare socială a acestuia.
 • Organizare şi animare activităţi de timp liber: sportive, culturale, gospodăreşti, turistice, jocuri, etc.;

In perioada 2007 – 2010
Instructor ergoterapie – in cadrul Spitalului de Psihiatrie Gataia

 • Identificare nevoi bio-psiho-sociale ale beneficiarilor și intervenția în situațiile de criză,
 • Desfăşurare activităţi de terapie ocupaţională cu beneficiarii instituţiei,
 • Urmarire ca, prin muncă sau prin orice altă ocupaţie la care participă persoanele asistate, să le restaureze sau să le mărească performanţele, să le faciliteze învăţarea acelor sarcini şi funcţii esenţiale pentru adaptarea lor socială, pentru a reduce sau corecta disfuncţiile şi pentru a promova sau menţine starea lor de sănătate;
 • Activităţi de terapie ocupaţională simple, artizanale, utile, variate, progresive şi liber acceptate de către beneficiari;
 • Desfăşurare activităţi care să vizeze şi tehnici ocupaţionale prin practicarea unor meserii sau a unor activităţi de divertisment, precum : ţesut, cusut, ceramică, împletituri, gravură, legătorie, cartonaj, desen, pictură, etc.;
 • Membru al echipei multidisciplinare cu participare activă la analizele de caz ale echipei,
 • Întocmire rapoarte trimestriale cu privire la activitățile desfășurate cu beneficiarii.

In perioada 2011- 2012
Care Assistant – in cadrul Southern Cross Healthcare Marea Britanie

 • Asigurarea suportului si asistarea la cel mai inalt nivel in ceea ce priveste ingrijirea zilnica a beneficiarilor,
 • Asigurarea suportului psihic, emotional, si spiritual a beneficiarilor ori de care ori este nevoie,
 • Ingrijire regulata a beneficiarilor, la intervale determinate de asistentul sef.

In perioada 2012
Pedagog de recuperare – in cadrul Fundatiei PENTRU VOI

 • Oferire sprijin la locuinta beneficiarului inscris in serviciul de ingrijire la domicilui,
 • Asigurare alimentatie corecta, ajutor la prepararea hranei, toaleta corporala, sprijin la realizarea tratamentului medicamentos,
 • Sprijin in dezvoltarea abilitatilor de comunicare, activitati care au ca scop formarea deprinderilor de autonomie personala si sociala,
 • Activitati de stimulare si recuperare cu beneficiarii in functie de nevoile acestora,

In perioada 2012 – 2013
Educator – in cadrul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany

 • Furnizarea serviciului de tip after school – supraveghere si indrumare efectuare teme
 • Furnizare de servicii educative pentru elevi cu varste cuprinse intre 6 – 14 ani,
 • Planificarea si proiectarea activitatiilor instructiv-educative,
 • Desfasurare activitati cu copiii in conformitate cu planul educational stabilit,
 • Obtinere rezultate scolare corespunzatoare potentialului de dezvoltare al copilului si monitorizarea evolutiei scolara a acestora,
 • Completare fise de evaluare psihopedagogica a copilului,
 • Intocmire rapoarte lunare cu privire la activitatea prestata si fisa lunara de prezenta.